EUROAKADEMIA
  Magyar    Szlovák     Bejelentkezés

  Menu
  » Rólunk
  » ECDL
  » EBC*L
  » ECL
  » Tanfolyamok
  » Oktatók
  » Galéria
  » Referenciák
  » Kapcsolat


ECL

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

 

    

2015-től az EUROAKADEMIA non-profit szervezet mint regionális ECL nyelvvizsga központ működik, ahol a angol, német, szlovák és magyar nyelvből lehet vizsgázni.

Az ECL nyelvvizsgarendszert neves európai nyelvoktató intézmények szakértői dolgozták ki a ERASMUS és LINGUA Európai Uniós projektek támogatásával. Az "ECL" elnevezést az "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkották meg.

A Konzorcium célja, hogy a Közös európai referenciakeret ajánlásaival összhangban egységes standardok alapján megbízható, nemzetközileg elismert és akceptált nyelvvizsga rendszert biztosítson európai nyelvekből. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni. Valamennyi sikeres vizsgázó nemzetközi bizonyítványt kap.


VIZSGASZINTEK

Az ECL nyelvvizsga szintjei összhangban vannak a Közös európai referenciakeret szintrendszerével. Az alábbi 4 szinten lehet ECL nyelvvizsgát tenni:


"A2" szint (belépőfokú nyelvtudást mérő vizsga): a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, személyes élettérrel kapcsolatos idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret. A nyelvhasználó megérti a leggyakrabban előforduló szókincset a legközvetlenebb személyes dolgokról (a személyéről, a családról, a vásárlásról, a közvetlen környezetről vagy a munkáról). Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét. Képes nagyon egyszerű kommunikációra, beszélni tud életkörülményeiről. Megtalál bizonyos információkat rövid, egyszerű, hétköznapi szövegekben és képes megérteni a rövid, egyszerű magánleveleket. Képes megírni rövid és egyszerű magánleveleket, feljegyzéseket, üzeneteket.


"B1" szint (alapfokú nyelvtudást mérő vizsga): a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret. A nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról (különösen a családról, az otthonról, a szabadidőről, a munkahelyről) szól. Reagál a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit. Megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív szókinccsel, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit. Képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni.


"B2" szint (középfokú nyelvtudást mérő vizsga): a mindennapi élet, a szakmai tevékenység során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret. A nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, ezen készségét a gyakori társalgási témákon túlmenően, szakterületének megfelelő szaknyelvi témákban is képes érvényesíteni. Képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is. A nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért. Képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános vagy számára ismert szakmai témakörökben.


"C1" szint (felsőfokú nyelvtudást mérő vizsga): a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret. A nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is. Folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél; a célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket. Képes általános, szakmai vagy tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni, amely a célnyelv szellemének megfelel.
A szintek részletesebb leírása itt található
 

AZ ECL NYELVVIZSGA RÉSZEI

SZÓBELI VIZSGA

1. SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ
A jelölteket kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáztatják.

  • Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc) Ennek a résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a vizsgáztató információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.
  • Irányított beszélgetés (5-8 perc) A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést az általa kiválasztott téma alapján, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő feladata a vizsgázók nyelvi teljesítményének megítélése, pontozása.
  • Önálló témakifejtés vizuális stimuláció alapján (5-8 perc) A képanyagot a vizsgáztató adja. Szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.


2. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
(lásd: tesztminták)
A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

 

ÍRÁSBELI VIZSGA

1. ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ
(lásd: tesztminták)
A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell szótár nélkül, irányítási szempontok szerint írnia.


2. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
(lásd: tesztminták)
A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

 

A VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE


Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 10 pontot azaz 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán (szóbeli-írásbeli) külön-külön a megszerezhető 50 pontból legalább 30 pontot azaz pontszám legalább 60%-át.

Bővebb információ itt található: www.ecl.hu

   

Látogatók ma: 21
Tegnap: 31
Összesen eddig: 48530

Copyright © 1999 - 2024 www.euroakademia.net


Kapcsolat

EUROAKADEMIA
Poľná ul. 4559/49a
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@euroakademia.net
Tel.: +421 908 797 681